Pochod Finanční stráže VIII.

    Upozorňujeme, že vyplnění hodnosti, titulu, jména a příjmení se bude shodovat s vyplněním na dekretu !!!)
    Při registraci za 300 Kč lze jen dekret A5.
    Vážená paní, vážený pane, kliknutím na tlačítko „Souhlasím a odeslat“ potvrzujete závaznou registraci na Pochod Finanční stráže a zavazujete se uhradit do 5-ti dnů příspěvek na organizaci. Pro dokončení Vaší registrace je v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění nutný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a uveřejněním fotografií, na kterých můžete být zachyceni, pro účely propagace akce pořadatelem pochodu, potvrzujete, že jste si přečetli propozice a souhlasíte s nimi v plném znění. Odkaz na dokument naleznete zde: http://celnici.pochodnickyspolek.cz/propozice/