Podzemní pochod Terezín 2022

  hodnosti prosíme ve zkrácené formě (např: pprap. /mjr. )
  Jak bude uvedeno jméno a příjmení ve formuláři, tak jej budete mít zapsáno v dekretu o absolvování pochodu.
  Počet medailových míst byl vyčerpán
  Pokud bude již kapacita daného času vyčerpána, budete přeřazeni do volné kapacity v předchozím, nebo následujícím termínu.
  Při registraci za 300 Kč lze jen dekret A5.
  Vážená paní, vážený pane, kliknutím na tlačítko „Souhlasím a odeslat“ potvrzujete závaznou registraci na Podzemní pochod Terezín 2022 a zavazujete se uhradit do 5-ti dnů příspěvek na organizaci. Pro dokončení Vaší registrace je v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění nutný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a uveřejněním fotografií, na kterých můžete být zachyceni, pro účely propagace akce pořadatelem pochodu, potvrzujete, že jste si přečetli propozice a souhlasíte s nimi v plném znění. Odkaz na dokument naleznete zde: http://terezin.pochodnickyspolek.cz/propozice/